Mad på Spentrup Ældrecenter

Læs om dine muligheder for forplejning som beboer på Spentrup Ældrecenter.

Hvis du bor i en plejebolig eller aflastningsbolig, skal du købe fuld forplejning. Hvis du bor i en ældrebolig, må du selv bestemme, om du vil købe fuld forplejning eller selv lave mad.

I fuld forplejning indgår hovedmåltider og mellemmåltider inkl. drikkevarer, dog uden kapsel- og propvarer.

Prisen for fuld forplejning er 3.940 kr. om måneden. Beløbet trækkes via din pension. Hvis du er væk ved mere end tre på hinanden følgende måltider, får du refunderet det beløb, som døgnprisen udgør.

Du kan få specialkost og diætmad, hvis du f.eks. er småtspisende, døjer med undervægt/overvægt, ønsker livsstilsændringer, har diabetes eller har allergi.

For mange beboere er samværet omkring måltidet vigtigt. Derfor ønsker de fleste af vores beboere at spise deres måltider i caféen. Du kan dog også spise alene i din egen bolig, hvis du ønsker det. Du kan også veksle mellem at spise for dig selv og sammen med andre, hvis du har lyst til det.