For pårørende til beboere på Spentrup Ældrecenter

Læs om vores forventninger til pårørende, kontakt mellem pårørende og personale, og hvordan du kan følge med i vores aktiviteter.

Forventninger til pårørende

Inden indflytning

Vi vil gerne have, at du hjælper beboeren med:

Under indflytning

Vi vil gerne have, at du hjælper beboeren på plads i boligen, herunder:

  • sætter møbler på plads.
  • hænger billeder, gardiner og lamper op.
  • lægger personlige ejendele på plads.
  • hjælper med at indrette boligen.

Efter indflytning

Vi vil gerne have, at du:

  • deltager i en indflytningssamtale.
  • hjælper med indkøb.
  • hjælper med at administrere beboerens økonomi.
  • følger beboeren til læge, undersøgelser på sygehuset, tandlæge og lignende.

Kontakt til personalet

Du bestemmer selv, om din kontakt til personalet skal foregå pr. mail, telefon, kontaktbog eller personligt fremmøde. Vi vil dog rigtig gerne have din e-maildresse, da vi af og til sender information ud pr. mail.

Alle beboere har en kontaktperson. Hvis kontaktpersonen ikke er på arbejde, kan du henvende dig til en af de andre medarbejdere.

Følg med i aktiviteterne på centret

Vi har en opslagstavle ved hovedindgangen med information om vores arrangementer. Vi sender også information ud pr. mail og udleverer sedler til beboerne.

Bruger-/pårørenderåd

Vi har et bruger-/pårørenderåd, som er med til at drøfte tiltag med betydning for beboernes hverdag.

Læs om rådets opgaver, og hvordan du kan stille op til rådet.