For pårørende til beboere på Spentrup Ældrecenter

Læs om vores forventninger til pårørende, kontakt mellem pårørende og personale, og hvordan du kan følge med i vores aktiviteter.

Forventninger til pårørende

Inden indflytning

Vi vil gerne have, at du hjælper beboeren med:

Under indflytning

Vi vil gerne have, at du hjælper beboeren på plads i boligen, herunder:

  • sætter møbler på plads
  • hænger billeder, gardiner og lamper op
  • lægger personlige ejendele på plads
  • hjælper med at indrette boligen.

Efter indflytning

Vi vil gerne have, at du:

  • deltager i en indflytningssamtale
  • hjælper med indkøb
  • hjælper med at administrere beboerens økonomi
  • følger beboeren til læge, undersøgelser på sygehuset, tandlæge og lignende.

Kontakt til personalet

Når beboeren flytter ind på Spentrup Ældrecenter, aftaler vi, hvordan kontakten mellem dig som pårørende og personalet skal foregå.

Vi vil rigtig gerne have din e-mailadresse, da vi af og til sender information ud pr. mail.

Følg med i aktiviteterne på centret

Vi har en opslagstavle ved hovedindgangen med information om vores arrangementer. Vi sender også information ud pr. mail og udleverer sedler til beboerne.

Du kan også følge med i vores aktiviteter på vores Facebookside.

Bruger-/pårørenderåd

Vi har et bruger-/pårørenderåd, som er med til at drøfte tiltag med betydning for beboernes hverdag.

Læs om rådets opgaver, og hvordan du kan stille op til rådet.