Åbne aktiviteter

Åbne aktiviteter er tilbud, der er oprettet og styres af deltagerne selv eller af frivillige. Det kræver ingen visitation at deltage i disse aktiviteter.

Der er flere selvkørende grupper, der låner vores lokaler på Spentrup Ældrecenter. Grupperne laver forskellige aktiviteter, f.eks. fremstilling af billeder i glas, undervisning i PC, træsløjd og billard. Der er også mulighed for at låne vores Krolfbane.

På Spentrup Ældrecenter er der et aktivitetsudvalg, som afholder forskellige arrangementer, f.eks. udflugter, bankospil, fester m.m.

Alle pensionister og efterlønsmodtagere kan frit benytte sig af de åbne aktiviteter. Dog kan der være nogle af aktiviteterne, som man skal tilmelde sig på forhånd.

Hvis du er interesseret i at starte en aktivitet, kan du låne vores lokaler, hvis aktivitetscentret ikke selv bruger dem.

Kontakt Aktivitetscenter Spentrup for at høre om aktuelle åbne aktivitetstilbud på tlf. 8915 2071.

Udgifter i forbindelse med aktiviteterne betales af brugerne.