Kørsel til træning

Hvis ikke du selv er i stand til at klare transport til aktivitetscentret, kan du henvende dig til personalet med henblik på at få en bevilling til kørsel med taxa til aktivitetscenter på telefon nr. 8915 2071.

Efter individuel vurdering er der mulighed for visitering til vores taxaordning.

Der er egenbetaling på 15 kr. hver vej. Er du pensionist trækkes pengene via din pension en gang om måneden. I modsat fald skal pengene betales pr. girokort.

Der kan kun bevilges kørsel til personalestyrede aktiviteter, herunder vedligeholdende træning og genoptræning.